Jackson, Mississippi Radio Stations

 WJMI 
 99.7 FM 
Urban Contemporary 
 WKXI 
 107.5 FM 
Urban Contemporary